VPN คืออะไร


        VPN (Virtual Private Network) หรือ "เครือข่ายส่วนตัวเสมือน" ใช้เทคนิคการทำ tunneling วิ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็เสมือนว่ายังใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอยู่ หลังจากเชื่อมต่อ VPN แล้ว ข้อมูลจราจรทั้งหมดจะวิ่งมายังเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยก่อนออกสู่อินเทอร์เน็ต
        เนื่องจากการเชื่อมต่อ VPN ทำให้เสมือนว่าใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จึงทำให้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จำกัดให้ใช้งานได้จากภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย บทความต่างๆ ของสำนักวิทยบริการ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ได้จากที่ไหนก็ได้ โดยการเชื่อมต่อ VPN จะต้องยืนยันตัวตนโดยบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนเชื่อมต่อทุกครั้ง *รายละเอียดเกี่ยวกับ VPN เพิ่มเติม VPN บน wikipedia


   คู่มือการใช้งานง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

  *   จำนวนคนเข้าเว็บ : 12543 ครั้ง


1. สำหรับคอมพิวเตอร์

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Generic placeholder image


2. สำหรับอุปกรณ์พกพา

Generic placeholder image

Generic placeholder image

ข้อตกลงการใช้งาน


        1. การใช้งานระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้า ในทางที่เป็นประโยชน์เท่านั้น
        2. การใช้งานระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ จะถูกบันทึกการใช้งานไว้ตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550
        3. การใช้งานที่ละเมิดต่อกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550 เจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ว่าจะให้ใครใช้บัญชีผู้ใช้ก็ตาม ดังนั้นผู้ใช้ต้องใช้บัญชีผู้ใช้เป็นการส่วนตัว ไม่แจกจ่ายให้ผู้อื่น เนื่องด้วยเจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบผลอันเกิดจากการใช้บัญชีผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว


บริการอื่นๆ ที่แนะนำ


ระบบเปลี่ยน Password UBU account

- ระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย, ระบบ DMS
- ระบบ REG
- ระบบ VPN

UBU Account

เครือข่ายไร้สาย eduroam

เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam

eduroam

เครือข่ายไร้สาย WiFi-Plus (WiFi+)

บริการเครือข่ายไร้สายหรือ Wi-Fi แบบใหม่ในชื่อ "UBU-WiFi+" (ยู-บี-ยู-วาย-ฟาย-พลัส)

WiFi-Plus (WiFi+)